унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Жена својим врлинским животом морално чува целу нацију, али она је и уништава својим неморалом.

Категорије: