унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Не одмеравај себе према најслабијима од људи, него боље обогаћуј себе према мери заповести о љубави.

Категорије: