унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Свет је нешто што треба савладати.
Чиме?
– Горњим светом. Дух времена нашег је нешто што треба савладати.
Чиме?
– Духом Христовим. Човек је нешто што треба савладати.
Чиме?
– Богочовеком. Христови људи су од Бога, и побеђују свет, јер је већи онај који је у њима неголи који је у свету
(ср. 1. Јн. 4,4.)

Категорије: