унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Направи твој дом Црквом, јер ти ћеш одговарати за душе твоје деце и свих оних који обитавају у њему.

Категорије: