унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Када је труд на нашој страни одсутан тада и Божија помоћ престаје.

Категорије: