унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Исправна вера не користи ништа ако је живот искварен.

Категорије: