унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Мир је мера свих добара и претпоставка сваке радости.

Категорије: