унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Ниједан подвиг не може бити велик, ако не доноси корист другима.

Категорије: