унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Не налази времена за молитву само онај који неће да се моли.

Категорије: