унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Не доноси нама толико корист молитва за пријатеље, колико за непријатеље.

Категорије: