унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Када престанемо да осуђујемо Бога, престаћемо да осуђујемо и створења, човека.

Категорије: