унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Не напуштај вољу Божију да би испунио вољу људи.

Категорије: