унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Не ослањај се на своје моћи, и помоћ Божија биће свугда уза те.

Категорије: