унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Мала знања добијају се учењем, велика знања добијају се вером и поштењем.

Категорије: