унео: Marija Брканлић, 23. августа 2014. године

Легенда о еволуцији постојала је у грчкој као и у старој сумерској религији. Из старе грчке ће се преселити у римску културу, да би дошла на дневни ред у савременом свету у 19. веку.

Теорија еволуције бурно је промовисана у прошлом веку. Према овој теорији организме на земљи није начинио Творац, већ су настали као последица процеса који се темељи на случају. Аутор теорије еволуције, енглески биолог Чарлс Дарвин, објавио је своју теорију 1859. У књизи „Порекло врста“. Ово дело није наишло на подршку научника тог времена, нарочито не оних који су се бавили проучавањем фосила. Они су били свесни да је дарвинова тврдња производ његове маште. Фосилни запис показује да организми нису прошли кроз еволуцију-другим речима нису наишли никад на фосиле прелазних врста.

Међутим није се каснило са проналаском њених политичких основа, пошто је дарвинова теорија послужила као незаобилазан темељ снагама у 19. и 20. веку(пре свега империјализму, нацизму а касније и комунизму). Дарвин је имао идеју да су се неке расе развиле више него друге, а да су друге остале на нижем нивоу. Напредна раса према Дарвину била је бели човек. У будућем периоду он је предвиђао да ће цивилизоване расе искоренити оне друге, што је по њему феномен борбе за опстанак. Ово ће послужити као темељ расизма који се оправдавао дарвиновим мишљењем о преживљавању најјачих и њиховом праву да владају нижим расама.

У енглеској области 1912. пронађен је један фосил-проглашено је да он припада Пил-Дауну, бићу које је било полумајмун-получовек.

Штампа је објављивала ватрене наслове:

„Дарвинова теорија се показала тачна“. Исти фосил је 1953. године подвргнут је детаљној анализи и показало се да је то једна од највећих научних подвала 20 века. Фосил је био фалсификат.

Велика мржња представника поменутих идеологија гајена је према монотеистичким религијама које проповедају љубав, милосрђе. . . пошто су оне енергично осуђивале и забрањивале насиље и рушилаштво. Идеја социјалног дарвинизма настављала је да живи=идеологија која верује да се човек издиже путем силе и сукоба била је извор и за другу идеологију-комунизма.                                                                                                                                     Карл Маркс и Фридрих Енгелс као непоколебљиви атеисти су заступали потребу уништавања религијског уверењакод народа. Било је неизбежно да та филозофија која је веровала само у материју , да је човек једна врста животиње , да је борба непроменљиви закон за опстанак , да оформи окрутне јединке друштва. Проглашено је :“Бог је мртав, све је дозвољено“, ово је одвело свет у катасрофу ратова светских размера и комунистичке тортуре .

Категорије: историјска читанка