унео: Marija Брканлић, 19. јуна 2014. године
  1. Љуби Господа Бога свога свим срце! својим, свом душом својом, свим умом својим и свом снагом својом
  2. Љуби ближњега свога као самога себе.
Категорије: наш новинар